specialisten in de Zorg

Onze doelgroep

 

Het specialisme van ZWAT is er op gericht talenten van mensen te ontwikkelen, te activeren, werknemersvaardigheden te ontwikkelen en zo mensen hun weg te laten vinden in de samenleving. Begeleiders hebben een signaalfunctie naar behandelaren/casemanagers of verwijzers. Regelmatig vinden individuele evaluatiegesprekken plaats welke gericht zijn op het meten van tevredenheid en het inventariseren van behoeften.

Zwat biedt: individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband vanaf 14 tot 65 jaar.

Zwat zorgwerkplaatsen zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking, die iets willen leren en ervaring willen opdoen in de autotechniek of houtbewerking en voor mensen die een achterstand hebben tot werk, in aanraking zijn gekomen met justitie en/of ontheffing hebben van leerplicht. 

Onze doelgroep komt uit de Wet Langdurige Zorg en Jeugdzorg en de Wet Maatschap-pelijke Ondersteuning. CliĆ«nten komen bij ons via rechtstreekse aanbesteding bij diverse gemeenten in Friesland en Groningen. 


Zwat heeft plaats voor o.a. mensen met:

  • Psychische problemen 
  • Psychomatische problematiek 
  • Re-integratie en resocialisatie 
  • Storingen in het autistisch spectrum 
  • Verstandelijke beperkingen 
  • Ontwikkelingsachterstand 
  • Persoonlijkheidsstoornissen